kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę
ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939