kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Dofinansowanie dla firm

W ostatnich latach polityka kredytowa wobec MSP jest coraz bardziej restrykcyjna. Banki główny nacisk kładą na wyniki finansowe spółek oraz kondycję finansową poręczycieli, często również wymagają dwóch żyrantów nawet przy niewielkich kwotach.

Nasza firma postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i stworzyliśmy produkt skierowany do firm, którym banki odmówiły wsparcia lub nie były w stanie spełnić warunków postawionych przez instytucje finansowe.

W naszym portfolio posiadamy grupę osób gotowych zainwestować własne środki w podmioty, które w trakcie realizacji projektów biznesowych utraciły płynność finansową i nie są w stanie ich dokończyć.

Inwestorzy, których reprezentujemy wyrażają zainteresowanie udzieleniem krótkoterminowego wsparcia w formie pożyczki zabezpieczonej na majątku firmy lub jej właściciela, jak również przystąpieniem do spółki jako udziałowiec i członek zarządu wnosząc kapitał niezbędny do realizacji projektów wpisujących się w długookresową strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939