kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Nasza oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • Zakup spółek w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź prawnej
 • Sprzedaż kupno spółek niezadłużonych
 • Przygotowanie wniosku w postępowaniu upadłościowym obejmującego likwidacje spółki
 • Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego z wyznaczeniem likwidatora
 • Tworzenie na bazie upadającej spółki nowego podmiotu który może wykorzystać wartości niematerialne (baza klientów, know how)

Świadczymy pomoc prawną-gospodarczą następującego rodzaju:

 • Opiniowanie i sporządzanie umów
 • Porady prawne
 • Pomoc w zawarciu układu Sądowego lub pozasądowego
 • Obsługa podmiotów gospodarczych
 • Pozyskiwanie inwestorów branżowych lub źródła finansowania

W ramach pośrednictwa w sprzedaży spółki oferujemy:

 • znalezienie podmiotu gospodarczego, który spełnia kryteria podane przez kupującego
 • znalezienie nabywcy na zgłoszoną spółkę
 • zgromadzenie całej niezbędnej dokumentacji spółki
 • sprawdzenie spółki w ZUS, US, pod kontem braku zadłużeń
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji prawnej
ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939