kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji po 8 września 2016 r.

Sądy nie rozstrzygają już zbiegów egzekucji w przypadku zajęcia tej samej rzeczy lub tego samego prawa majątkowego przez komornika sądowego i administracyjny organ egzekucyjny. Łączne prowadzenie egzekucji przejmuje ten z nich, kto pierwszy dokonał zajęcia, a jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa - decyduje wysokość dochodzonej kwoty.

Jeżeli nastąpi kolejny zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik albo administracyjny organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu.

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939