kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Restrukturyzacja zamiast układu

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

Miejsce dotychczasowej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zajmują dwa odrębne akty prawne: prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe.

Ustawodawca w prawie restrukturyzacyjnym wprowadził czteryprocedury tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę optymalną do swojej sytuacji.

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku Prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją. Wskazuje, że w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny.

Nowością w ustawie jest instytucja układu częściowego. Dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie zawsze konieczne jest zawarcie układu ze wszystkimi wierzycielami. Niekiedy wystarczy porozumienie z największymi.

Zmieniona została również definicja niewypłacalności poprzez odejście od kryterium dwóch niezapłaconych w terminie faktur jako podstawy do ogłoszenia upadłości. Dzięki odsunięciu widma upadłości przedsiębiorcy powinni odważniej i wcześniej przystępować do restrukturyzacji, do czego dodatkową zachętą będzie także oddzielnie tych procedur.

Zmianie ulega również rola syndyka, który stał się doradcą restrukturyzacyjnym. Decyzję o powierzeniu danej osobie tej funkcji będą podejmowali wspólnie z sądem wierzyciele i dłużnicy. Doradca będzie miał za zadanie kontrolować działalność dłużnika, wspomagać proces negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacje.

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939